Strony

About

SoundsGreen to blog ze świeżą muzyką mniej lub bardziej znanych wykonawców. Recenzje tutaj publikowane pozwolą przybliżyć profile muzyków, wytwórni i producentów, których dziedziną jest szeroko pojęta współczesna muzyka improwizowana.

SoundsGreen is a blog about new releases of European artists. Reviews posted here to bring profiles of musicians, labels and producers whose area is a widely defined contemporary improvised music.

Edited by Monika Okrój