Strony

wtorek, 10 lipca 2012

Jacob Anderskov - Full Circle

ILK Records, ILK178CD, 2011
Kasper Tranberg - trumpet, flugelhorn
Laura Toxvaerd - alto saxophone
Mads Hyhne - trombone
Jacob Anderskov - wurlitzer
Nils Davidsen - double bass
Tom Rainey - drums 
english version below

Płyta nie jest łatwa. Laura Toxvaerd na saksofonie wysysa ze swojego instrumentu i ze słuchacza ostatnie soki a wtóruje jej Tom Rainey niemiłosiernie bombardując perkusję. Kasper Tranberg na trąbce osiąga stratosferę, gdy inne dęte, nic sobie z tego nie robiąc, statycznymi, rozciągniętymi w czasie liniami opowiadają swoje historie. Tak zaczyna się Full Circle Anderskov Accident – koncertowa płyta sekstetu duńskiego pianisty i kompozytora Jacoba Anderskova – płyta rewelacyjna.

Album zawiera pięć kompozycji autorstwa Jacoba Anderskova. Po mocnym otwarciu utworem Pinxtos for Varese, w kolejnym - Potrait of the Lullaby As An Upper - u grającego na wurlitzerze lidera pojawia się więcej dźwięków tonalnych, podczas gdy Kasper Tranberg gra energetyczne solo melodyjnym, świetlistym tonem.

Czym jest Yelling In Jelling? Czy introdukcją dętych, która niczym wiatr w kopenhaskim porcie, wypełnia żagle tego zespołu? Czy rasowo brzmiącym kontrabasem Nilsa „Bosse” Davidsena? A może jest puzonem Madsa Hyhne, który tak chropowato dmie, że chyba porusza wszystkie molekuły na mikrofonach rejestrującego to Johna Fomsgaarda? Czy odważną Laurą, która konsekwentnie nie przestaje? Jest tym wszystkim i milionem innych rzeczy – proszę posłuchać.

Tom Rainey ma feeling i świeżość, której może mu pozazdrości każdy młodziak o jakim pomyślę. Gra elastycznie i gęsto a jednocześnie kolorystycznie. Jego zaawansowane partie dają wiele energii i znakomicie współgrają z ciążeniami rytmicznymi i brzmieniem poszczególnych instrumentów. Od strony aranżacyjnej album przedstawia się bardzo interesująco. W Three Pieces of Wood szybkie i nasycone pasaże pianisty kontrastują ze swobodnie i wolno grającymi dętymi. Ten zabieg przydaje muzyce nowy wymiar. Gdy instrumenty dęte grają repatytywne, dość wolne marszowe stacatto, na ich tle Tranberg i Toxvaerd intonują wzruszające melodie. Trębacz czystym dźwiękiem, Laura szorstkim i bluesowym. Toxvaerd gra bardzo odważnie. Jej gra jest jak spotkanie Evana Parkera z Peterem Brötzmannem. Utwór kończą podniosłe funeralne dęte i jej nieokiełznane solo.

W Psychotonalities meandrującej perkusji towarzyszy puzon. Do tego duetu dołącza Davidsen – muzyka nabiera jeszcze większych rumieńców. Anderskov nie daje łatwych rozwiązań. Naturalną konsekwencją byłoby wprowadzenie do akcji pozostałych muzyków, Rainey zostaje jednak sam i gra ekspresyjne solo po całości zestawu. Na tej płycie wszystko jest odwrócone. To muzyka, która poszerza granice, odrzuca przyzwyczajenia i machinalność, tutti zespołu jest powalające ma w sobie coś minimalistycznego i mistycznego.

Słuchając płyt czekam na coś nowego i nawet jeśli Full Circle to jedynie krok w tym kierunku to bardzo istotny. Nie ma na tej płycie udawania, bezzasadnych solowych robinsonad, ogrywania ciągle tych samych skal i czekania na oklaski. Jest pierwszorzędna nowoczesna muzyka i odważna publiczność a to wystarczy.

This disc is not an easy one. Laura Toxvaerd plays saxophone like everyone involved with a great commitment, Tom Rainey relentlessly bombards the drum set. Kasper Tranberg on trumpet reaches the stratosphere, while others deal with static lines stretched in time and tell their stories. So begins Full Circle by Anderskov Accident - Danish sextet concert album lead by pianist and composer Jacob Anderskov - sensational album. 

On the album there are five originals by Jacob Anderskov. After a strong opening Pintxos for Varese, on Lullaby Potrait As An Upper leader on wurlitzer uses more tonal sounds, Kasper Tranberg plays melodious solo with energy and luminous tone. 

What is Yelling In Jelling? Is it like an introduction of the wind, which fills the sails in Copenhagen harbor? Or maybe it’s genuinely-sounding Nils "Bosse" Davidsen on doublebass? Or is it Mads Hyhne trombone, who so harshly blows that probably moves all the molecules of the John Fomsgaard’s recording microphones? Or brave Laura, who consequently does not stop? This is all that and a million other things - please listen. 

Tom Rainey has a feeling and freshness, which every youngblood drummer may I think of, must be envious about. He plays densly with flexibility and color. His advanced figures give a lot of energy and perfectly fit with gravity and tones of the other instruments. There are very interesting arrangements on the album. In The Three Pieces of Wood pianist rapid and rich passages are in contrast with calmness of a static horn lines, it brings a new dimension to the music. When brass plays repetitively, quite slow marching stacatto, on their background Tranberg/Toxvaerd playing moving chant melodies, trumpeter with a pure sound, Laura with rough and blues feel. Toxvaerd plays very courageously. Her playing is like meeting Evan Parker and Peter Brötzmann. Solemn funeral song ends with her unbridled solo.

In Psychotonalities meandering trombone accompanied by drums and Davidsen - music grows. Anderskov does not provide easy solutions. The natural consequence would be to bring other instruments, but Rainey stays alone and play fully expressive solo set. On this album, everything is reversed. It is music that expands the boundaries, rejects the habits. Group overwhelming tutti has something minimalistic and mystical. 

When I listen I'm always looking for something new and even if Full Circle is only a step in that direction, it’s very important. There is no pretense on the album, excessive solos, playing the same set of scales and waiting for the applause. It is first-class modern music played for daring and attentive audience like in Christianshavns Beboerhus and that is fine for me.