Strony

piątek, 10 sierpnia 2012

Simon Toldam Trio - Sunshine Sunshine or Green as Grass

ILK Records, ILK184CD, 2012
Nils Davidsen –  double bass
Knut Finsruddrums
Simon Toldampiano
Hej Trio; Kott Blues; Im Diesem Nacht; Gammel Blå Trae; Kom ind; Schwung; Syng Lyng Syng; Dadadada; Sunshine Sunshine
english version below
 
Duńska scena muzyki improwizowanej jest jak jakaś niezwykła zatoka, w której można bez opamiętania poławiać drogocenne perły. Takimi są dla mnie pianiści, którzy w ostatnich latach się na niej objawili: Jacob Anderskov, Søren Kjaergaard, August Rosenbaum i Simon Toldam. 
Ten ostatni, urodzony w 1979 r. pianista i kompozytor jest jednym z najbardziej ekscytujących muzyków i indywidualnych głosów swojej generacji. Współpracując z Han Bennink Trio, Sekten, PET oraz prowadząc zespoły - Simon Toldam & Prügelknabe i Simon Toldam Stork, dzięki swojej muzycznej wyobraźni i maestrii instrumentalnej przedstawia intrygujące oryginalnością własne światy dźwiękowe. Muzyka na omawianej płycie odbiega swoim charakterem od poprzednich, jest jednak nieodmiennie ciekawa.

Sunshine Sunshine or Green as Grass będący zapisem koncertu w kopenhaskim Kind of Blue przypomina mi nagrania tria Herbiego Nicholsa z połowy lat 50. Nie oznacza to bynajmniej, że ich jazzowa, swingująca muzyka powinna zostać uznana za retrospektywę - w żadnym razie, pianista bowiem operuje już nowym brzmieniem, techniką i językiem (Syng Lyng Syng), wzbogaconymi o doświadczenie minimal music, awangardowej muzyki współczesnej i jazzowej (Dadadada, Schwung).

Album jest spójny i dramaturgicznie różnorodny, pełne uniesienia i głębi Im Diesem Nacht oraz Gammel Blå Trae sąsiadują z wehikułami napędzanymi figlarnym swingiem: Kott Blues, Sunshine Sunshine Pojawiają się również odważne kompozycje, w których dźwięki i rytm zderzają się niczym nakierowane na siebie cząstki elementarne (Dadadada).

Rejestracja tej muzyki daleka jest od sterylnych nagrań koncertowych. W Gammel Blå Trae wyraźnie słychać rozmowy publiczności - to niepretensjonalne i pełne humoru podejście, pokazujące otwartość muzyków na interakcję z przestrzenią, w której jest dużo luzu, ale jest też miejsce na rzeczy ważne i słuchacze dla tych chwil są w pełni oddani.

Nagranie posiada bardzo witalny przekaz; instrumenty brzmią nowocześnie, instrumentaliści prezentują wyjątkowe umiejętności i porozumienie. Simon Toldam Trio wspaniałomyślnie zaproponowało publiczności zgromadzonej w Kind of Blue niezwykłe muzyczne doświadczenie, które dzięki zapisowi na płycie Sunshine Sunshine or Green as Grass może stać się i naszym udziałem.
Koncert w limitowanej edycji jest również dostępny na płycie winylowej. Dla zdecydowanych nabyć go w takiej właśnie formie, przy odbiorze bezpośrednim - jak zaznacza wytwórnia - Simon Toldam zaprasza na filiżankę herbaty, co wydaje mi się bardzo kuszącą propozycją.
***
Danish improvised music scene is like an unusual bay, in which you can dive and find precious pearls; for me such are pianist, who in recent years revealed on this scene to name a few Jacob Anderskov, Søren Kjaergaard, August Rosenbaum and Simon Told. Least but not last, born in 1979, pianist and composer is one of the most exciting musicians and individual voices of his generation. Working with Han Bennink Trio, Sekten, PET, leading Simon Toldam and & Prügelknabe and Simon Toldam’s Stork according to his musical imagination and instrumental mastery, presents intriguing with originality his own worlds of sounds Music presented on record has a different character from the previous ones, however is invariably interesting.

Sunshine Sunshine or Green as Grass, which documents concert in Copenhagen's Kind of Blue cafe reminds me Herbie Nichols Trio recordings from the mid-50s This does not mean in any case that this jazz, swinging music should be regarded as a retrospective - musicians operate with a new sound, technique and language (Syng Lyng Syng), enriched by the experience of minimal music, contemporary music and avant-garde jazz (Dadadada, Schwung).

The album is consistent and dramatically varied, full of elation and deep Im Diesem Nacht and Gammel Blå Trae, adjacent to powered by a playful swing vehicles: Kott Blues, Sunshine Sunshine; also daring compositions appear in which sounds and rhythms collide as elementary particles (Dadadada).

Although recording of this music it’s great, it’s far from sterile concert recordings. In Gammel Blå Trae you can clearly hear presence of the audience – it’s unpretentious and humorous approach, showing openness of the musicians for interaction with the space in which there is a place for a lot of slack, but there is also room for important things and the audience for these moments is fully committed.

There is a vital message in the recording; instruments sound contemporary, instrumentalists present unique skills and interaction. Simon Toldam’s Trio generously offers audience gathered in the Kind of Blue extraordinary musical experience, which due to recording of Sunshine Sunshine or Green as Grass thankfully can become ours.

The concert in the limited edition is also available on vinyl. Write a message to Simon Toldam himself to get one of the limited issues of the LP. He provides a cup of tea when you pick your album up! What I find very appealing proposition.